Information

Alle vore ferieboliger er privathuse, som er udstyret efter ejers personlige smag. Udover de i katalogbeskrivelsen nævnte faciliteter, har alle boliger det fornødne køkkenudstyr samt sengetøj til det opgivne antal sovepladser. Ferieboligen må kun bebos af det i beskrivelsen angivne personantal. Ejeren eller SKAGEN FERIE har ret til at afvise det overskydende personantal. Korteste udlejningsperiode er 1 uge i A-sæsonen. Lejemålene starter lørdag kl. 15 og slutter lørdag kl. 12. Alle vore ferieboliger har el-lys, koldt og varmt vand, toilet og håndvask.


Ang. priser ved påske, efterårsferie (uge 42) samt jul/nytår oplyses disse ved henvendelsen til Skagen Ferie.


Fjernsyn og hårde hvidevarer: I tilfælde af funktionssvigt, kan der ikke gøres krav på reduktion i lejen. SKAGEN FERIE optræder kun som formidler af de respektive ferieboliger og påtager sig intet ansvar for evt. forandringer og aftalebrud fra ejerens side. Desuden er SKAGEN FERIE uden ansvar for evt. mangler eller defekter ved inventar eller installationer. Det påhviler lejeren så hurtigt som muligt, at gøre SKAGEN FERIE opmærksom på sådanne mangler, hvorefter vi straks formidler kontakt med ejeren.

Åbningstider

Januar-april og september-december

Mandag-lørdag 11-14


Maj-august

Mandag - fredag 10-15

Lørdag 10-17


Forbehold for fejl og prisstigninger.

Kontakt

Elna og Henning Larsen

Jens Vævers Vej 8

9990 Skagen


TLF. +45 98 44 22 23